Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

ECONOMIC STATISTICS

Prices
Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu; Prosječne potrošačke cijene; Indeks potrošačkih cijena; Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država;
(Godišnje publikacije, mjesečna saopštenja, metodološki dokumenti)
National accounts
Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku, u standardu kupovne moći (SKM) ; Bruto domaći proizvod dohodovni pristup; Bruto domaći proizvod rashodni pristup; Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM); Bruto domaći proizvod rashodovni pristup; Bruto dodana vrijednost i bruto domaći proizvod tekuće cijene; Paritet kupovne moći i bruto domaći proizvod u standardu kupovne moći;
(Godišnje publikacije, saopštenja, metodološki dokumenti)
External trade
Statistika vanjske trgovine
(Godišnje publikacije, mjesečna saopštenja, metodološki dokumenti)
INDIKATORI
The rate of change in the Consumer Price Index (CPI)
PODATAK: 0,1 %
PERIOD: XI-18 / X-18
Export in thousands of KM
PODATAK: 10.972.291
PERIOD: I-XI , 2018.
Import in thousands of KM
PODATAK: 17.742.584
PERIOD: I-XI, 2018.
Foreign trade balance in thousands of KM
PODATAK: -6.770.293
PERIOD: I-XI , 2018.
Gross Domestic Product (GDP) milions of KM
PODATAK: 31.332
PERIOD: 2017
Gross domestic product per capita (GDP/C) in KM
PODATAK: 8.941
PERIOD: 2017
Export in thousands of KM
PODATAK: 11.055.383
PERIOD: 2017
Import in thousands of KM
PODATAK: 18.185.642
PERIOD: 2017
Foreign trade balance in thousands of KM
PODATAK: -7.130.259
PERIOD: 2017