Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Демографија и социјалне статистике

Гендер
Жене и мушкарци; Гендер
(Годишње публикације)
Криминалитет
Малољетни и пунољетни починиоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини
(Годишње публикације, саопштенја)
Култура и умјетност
Култура и умјетност
(Годишње публикације)
Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни
Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни
(Гoдишњe публикaциje)
Образовање
Статистика образовања
(Годишње публикације, саопштења)
Социјална заштита
Социјална заштита
(Годишње публикације)
Становништво
Природно кретање становништва; Унутрашње миграције; Свјетски дан становништва; Демографија; Анкета о потрошњи домаћинстава
(Годишње публикације, методологије)
Тржиште рада
Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених, Просјечне мјесечне бруто плаће запослених; Регистрована незапосленост; Запослени по дјелатностима; Анкета о радној снази
(Годишње публикације, саопштења)
INDIKATORI
Просјечне нето плате за БиХ у КМ
PODATAK: 894
PERIOD: X-2018
Популација у БиХ (Попис 2013.)
PODATAK: 3.531.159
PERIOD: 2013
Живорођени у БиХ
PODATAK: 30.200
PERIOD: 2017
Умрли у БиХ
PODATAK: 37.979
PERIOD: 2017
Просјечне нето плате за БиХ у КМ
PODATAK: 851
PERIOD: 2017
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС)
PODATAK: 18,4
PERIOD: 2018
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС)
PODATAK: 34,3
PERIOD: 2018