Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Indikatori stanja okoliša

KLJUČNI OKOLIŠNI EECCA INDIKATORI

ZAGAĐENJE ZRAKA I OZONSKOG OMOTAČA

EECCA A3 POTROŠNJA SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

EECCA A3 POTROŠNJA SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ - Excel

KLIMATSKE PROMJENE

EECCA B1 TEMPERATURE ZRAKA

EECCA B1 TEMPERATURE ZRAKA - Word

EECCA B1 TEMPERATURE ZRAKA - Excel

EECCA B1 TEMPERATURE ZRAKA

EECCA B2 ATMOSFERSKE PADAVINE - Word

EECCA B2 ATMOSFERSKE PADAVINE - Excel

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

EECCA D1 ZAŠTIĆENA PODRUČJA

EECCA D1 ZAŠTIĆENA PODRUČJA - Word

EECCA D1 ZAŠTIĆENA PODRUČJA - Excel

EECCA D3 - ŠUME I ŠUMOVITA PODRUČJA

EECCA D3 - ŠUME I ŠUMOVITA PODRUČJA - Excel

VODE

EECCA C2 - ZAHVAĆENE SLATKOVODNE VODE

EECCA C2 ZAHVAĆENE SLATKOVODNE VODE - Excel

EECCA C3 KORIŠTENJE VODE

EECCA C3 - KORIŠTENJE VODE - Word

EECCA C3 - KORIŠTENJE VODE - Excel

EECCA C4 - KORIŠTENJE VODE U DOMAĆINSTVIMA PO GLAVI STANOVNIKA

EECCA C4 - KORIŠTENJE VODE U DOMAĆINSTVIMA PO GLAVI STANOVNIKA - Excel

EECCA C5 - SNABDIJEVANJE INDUSTRIJE VODOM I STANOVNIŠTVO PRIKLJUČENO NA SISTEM JAVNOG SNABDIJEVANJA VODOM

EECCA C5 - SNABDIJEVANJE INDUSTRIJE VODOM I STANOVNIŠTVO PRIKLJUČENO NA SISTEM JAVNOG SNABDIJEVANJA VODOM - Excel

EECCA C7 - GUBICI VODE

EECCA C7 - GUBICI VODE - Excel

EECCA C9 - KVALITET VODE ZA PIĆE

EECCA C9 - KVALITET VODE ZA PIĆE - Word

EECCA C9 - KVALITET VODE ZA PIĆE - Excel

EECCA C10- BPK I KONCENTRACIJA AMONIJAKA U RIJEKAMA

EECCA C10 - BPK I KONCENTRACIJA AMONIJAKA U RIJEKAMA - Word

EECCA C10 - BPK I KONCENTRACIJA AMONIJAKA U RIJEKAMA - Excel

EECCA C11 - HRANJIVE TVARI U KOPNENIM VODAMA

EECCA C11 - HRANJIVE TVARI U KOPNENIM VODAMA - Excel

EECCA C14 - STANOVNIŠTVO PRIKLJUČENO NA POSTOJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

EECCA C14 - STANOVNIŠTVO PRIKLJUČENO NA POSTOJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA - Excel

EECCA C15 - POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

EECCA C15 - POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA - Excel

ENERGIJA

EECCA G1 - FINALNA POTROŠNJA ENERGIJE

EECCA G1 - FINALNA POTROŠNJA ENERGIJE - Excel

EECCA G2 - UKUPNA POTROŠNJA ENERGIJE

EECCA G2 - UKUPNA POTROŠNJA ENERGIJE - Word

EECCA G2 - UKUPNA POTROŠNJA ENERGIJE - Excel

TRANSPORT

EECCA H1 PREVOZ PUTNIKA

EECCA H1 PREVOZ PUTNIKA - Word

EECCA H1 PREVOZ PUTNIKA - Excel

EECCA H2 PREVOZ TERETA

EECCA H2 PREVOZ TERETA - Word

EECCA H2 PREVOZ TERETA - Excel

EECCA H3 CESTOVNA MOTORNA VOZILA PREMA TIPU GORIVA

EECCA H3 CESTOVNA MOTORNA VOZILA PREMA TIPU GORIVA - Word

EECCA H3 CESTOVNA MOTORNA VOZILA PREMA TIPU GORIVA - Excel

EECCA H4 PROSJEČNA STAROST CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA

EECCA H4 PROSJEČNA STAROST CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA - Word

EECCA H4 PROSJEČNA STAROST CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA - Excel

OTPAD

EECCA I1 - GENERIRANI OTPAD

EECCA I1 - GENERIRANI OTPAD - Word

EECCA I1 - GENERIRANI OTPAD - Excel